16:30 20/07/2010

Sacombank đóng cửa văn phòng đại diện tại Trung Quốc

Minh Đức

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin bất thường về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại Trung Quốc

Sacombank giới thiệu sản phẩm - dịch vụ tại một kỳ triển lãm CAEXPO tại Trung Quốc.
Sacombank giới thiệu sản phẩm - dịch vụ tại một kỳ triển lãm CAEXPO tại Trung Quốc.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin bất thường về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại Trung Quốc.

Ngày 19/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố thông tin bất thường.

Văn bản của Sacombank cho biết ngân hàng này phải đóng cửa Văn phòng đại diện Nam Ninh tại Trung Quốc, do chưa đáp ứng được điều kiện để phát triển chi nhánh tại đây.

Cụ thể, văn bản của Sacombank nêu: “Trong thời gian Văn phòng đại diện Nam Ninh hoạt động hơn hai năm ở Trung Quốc (từ ngày 8/1/2008 đến nay), Sacombank đã tích lũy được các kinh nghiệm quý báu. Sacombank đã định hướng sẽ phát triển văn phòng này thành chi nhánh ở Trung Quốc.

Tuy nhiên dự định này hiện gặp khó khăn khách quan do Sacombank chưa thể đáp ứng được yêu cầu về quy mô tổng tài sản là 20 tỷ USD để thành lập chi nhánh tại đây, theo quy định tại “Điều lệ quản lý ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài của Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” - Pháp lệnh số 478 của Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành”.

Theo đó, vào ngày 19/7/2010, Sacombank nhận được Công văn số 162 (2010) Công hàm giám sát ngân hàng của Ủy ban Quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc, phê chuẩn cho Sacombank đóng cửa Văn phòng đại diện Nam Ninh và đề nghị Sacombank tiến hành các thủ tục chấm dứt các hoạt động có liên quan theo quy định.