22:51 22/12/2010

Sacombank dự tính vượt kế hoạch lợi nhuận

Nam Bình

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dự tính sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu 2.400 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010

Tòa nhà Hội sở Sacombank tại Tp.HCM, khánh thành ngày 16/5/2008.
Tòa nhà Hội sở Sacombank tại Tp.HCM, khánh thành ngày 16/5/2008.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dự tính sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu 2.400 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010.

Đây là thông tin được Sacombank đưa ra tại sự kiện kỷ niệm kỷ niệm 19 năm ngày thành lập diễn ra đầu tuần này (21/12/1991 - 21/12/2010).

Cụ thể, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Sacombank (chưa tính lợi nhuận hợp nhất từ các công ty trực thuộc) năm 2010 là 2.400 tỷ đồng. Kết thúc 11 tháng đầu năm, Sacombank đã đạt hơn 2.192 tỷ đồng, tương đương 91,3% so với kế hoạch năm. Với tốc độ phát triển ổn định, ngân hàng này dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận cũng như các chỉ tiêu kinh doanh còn lại.

Cũng tại sự kiện trên, Sacombank đưa ra mục tiêu lợi nhuận dự kiến của năm 2011 là 2.800 tỷ đồng; các chỉ tiêu khác cũng sẽ được xây dựng ở mức tăng trưởng từ 20% đến 30% so với năm 2010.

Sau 19 năm, Sacombank đã phát triển và khẳng định vị thế lớn mạnh trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Đến nay, vốn điều lệ của ngân hàng này đã đạt 9.179 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 13.720 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 360 điểm giao dịch tại 47/63 tỉnh thành và là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có mặt tại khu vực Đông Dương (với 1 chi nhánh Lào và 1 chi nhánh tại Campuchia; dự kiến vào quý 1/2011, chi nhánh tại Campuchia sẽ chuyển thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài).

Tại lễ kỷ niệm nói trên, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank cho biết, hai nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong những năm 2011 - 2015 của Sacombank là nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi của thế giới kinh doanh đang thay đổi bằng kế hoạch tái cơ cấu thượng tầng kiến trúc và tái cấu trúc hạ tầng cơ sở; và tăng cường sức cạnh tranh bằng chiến lược khác biệt hóa, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí và bằng việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác, liên kết, kế cả hợp tác, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong và ngoài nước…