22:22 26/03/2009

Sacombank giải trình khoản lợi nhuận chênh lệch 133 tỷ đồng

Thu Thủy

Ngày 25/3, Sacombank đã có giải trình về chênh lệch lợi nhuận trước thuế giữa báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán

Một chi nhánh của Sacombank.
Một chi nhánh của Sacombank.
Ngày 25/3/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB-HOSE) đã có giải trình về chênh lệch lợi nhuận trước thuế giữa báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 chưa được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm toán thì lợi nhuận của trước thuế của ngân hàng này đạt 1.110 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trước và sau kiểm toán lên đến 133 tỷ đồng, tương đương với mức chênh lệch 10,7%.

Theo giải trình của Sacombank, nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch này là do sự khác biệt về phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đối với các loại cổ phiếu chưa niêm yết của ngân hàng so với các phương pháp mà công ty kiểm toán đã đưa ra.

Cụ thể, phương pháp trích lập dự phòng giảm giá của các loại cổ phiếu chưa niêm yết của Sacombank được xây dựng trên cơ sở khi giá thị trường của các cổ phiếu này thì không có hoặc giá thị trường có nhưng không có đảm bảo độ tin cậy.

Từ đây Sacombank xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu dựa trên nguyên tắc chiết khấu dòng cổ tức dự kiến thu được trong tương lai. Sau đó, so sánh giữa giá trị hợp lý nêu trên với giá sổ sách, nếu giá trị hợp lý thấp hơn giá sổ sách, thì ngân hàng tiến hành trích lập dự phòng.

Trong khi đó, phương pháp của Công ty Kiểm toán PWC là dựa trên giá thị trường so sánh với giá sổ sách, mà giá thị trường ở đây là giá mà công ty kiểm toán xác định từ bảng giá tham chiếu của các công ty chứng khoán đang niêm yết hoặc xác định theo xu hướng của cổ phiếu niêm yết cùng ngành.

Do vậy, việc phải trích lập thêm dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết theo yêu cầu của công ty kiểm toán là nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch đó.

Được biết, theo quy định của Thông tư 38/2007/TT-BTC, nếu giữa hai kỳ báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán có sự khác biệt từ 5% trở lên, thì công ty niêm yết phải giải trình nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch đó.