01:03 24/10/2008

Sacombank giảm lãi suất, công bố lợi nhuận

Hoài Nam

Ngày 23/10, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo giảm lãi suất cho vay, công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm

Lãi suất cho vay VND của Saccombank giảm xuống còn từ 18,71% - 19,2%/năm.
Lãi suất cho vay VND của Saccombank giảm xuống còn từ 18,71% - 19,2%/năm.
Ngày 23/10, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo giảm lãi suất cho vay, công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm.

Theo thông báo trên, lãi suất cho vay VND của Sacombank giảm xuống còn từ 18,71% - 19,2%/năm.

Trước đó, Sacombank cũng đã triển khai sản phẩm “Cho vay VND theo lãi suất USD” đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, có nguồn thu USD, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu chế biến hàng hóa theo hợp đồng xuất khẩu với mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm; giảm phí dịch vụ thanh toán quốc tế từ 10% - 30% cho tất cả các doanh nghiệp giao dịch tại Sacombank dưới các hình thức thư tín dụng (L/C), chuyển tiền bằng điện (T/T) hoặc nhờ thu… trong ba tháng cuối năm.

Ngân hàng này cũng dành nguồn vốn 1.500 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi 17%/năm đối với các khách hàng doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi và có giao dịch hiệu quả với ngân hàng.

Cũng trong ngày 23/10, Sacombank chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/9, Sacombank đạt tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 952 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 65.825 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng và dân cư đạt hơn 56.660 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 32.180 tỷ đồng.

Hiện nay, sau đợt tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2007 cho các cổ đông theo tỷ lệ 15%, vốn điều lệ của Sacombank đã đạt 5.116 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 7.811 tỷ đồng.