15:34 31/07/2008

Sacombank giảm mạnh lãi suất cho vay VND

Minh Đức

Từ tháng 8 này, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bắt đầu giảm mạnh lãi suất cho vay VND đối với doanh nghiệp

Tư vấn khách hàng vay vốn tại Sacombank.
Tư vấn khách hàng vay vốn tại Sacombank.
Từ tháng 8 này, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bắt đầu giảm mạnh lãi suất cho vay VND đối với doanh nghiệp.

Theo thông báo, nhằm góp phần tiếp vốn cho các doanh nghiệp hoạt động trong giai đoạn kinh tế khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Sacombank áp dụng chính sách cho vay bằng VND với lãi suất ưu đãi 19,8%/năm.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi nói trên giảm tới 1,2%/năm so với mức trần lãi suất 21%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 8/2008, Sacombank bắt đầu giải ngân theo chính sách trên, tập trung ở đối tượng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tốt, đang có dự án kinh doanh khả thi, khả năng trả nợ tốt, đang sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền, bảo lãnh… trong hệ thống Sacombank và có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thời hạn tối đa 6 tháng.