10:25 25/09/2008

Sacombank giảm tới 30% phí thanh toán quốc tế

Hoài Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ giảm tới 30% phí dịch vụ thanh toán quốc tế đến hết năm 2008

Từ tháng 9/2008, Sacombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống còn 19,8%/năm đối với các doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi và có quan hệ hợp tác tốt lâu năm với ngân hàng.
Từ tháng 9/2008, Sacombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống còn 19,8%/năm đối với các doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi và có quan hệ hợp tác tốt lâu năm với ngân hàng.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ giảm tới 30% phí dịch vụ thanh toán quốc tế đến hết năm 2008.

Ngày 24/9, Sacombank cho biết sẽ triển khai chính sách trên từ ngày 3/10 tới và kéo dài đến hết năm, nhằm tăng cường sự hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Cụ thể, trong thời gian trên, tất cả các doanh nghiệp giao dịch thanh toán quốc tế dưới các hình thức thư tín dụng (L/C), chuyển tiền bằng điện (T/T) hoặc nhờ thu, tùy thuộc vào số bộ chứng từ giao dịch tại Sacombank, sẽ được giảm phí dịch vụ thanh toán từ 10% - 30%.

Trước đó, từ tháng 9/2008, Sacombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống còn 19,8%/năm đối với các doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi và có quan hệ hợp tác tốt lâu năm với ngân hàng.