22:43 27/09/2007

Sacombank hợp tác với Bảo Minh

Hoài Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh vừa ký hợp đồng hợp tác song phương

Hai bên cam kết quyền ưu tiên trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ của nhau.
Hai bên cam kết quyền ưu tiên trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ của nhau.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh vừa ký hợp đồng hợp tác song phương.

Theo đó, Sacombank sẽ giới thiệu, cung cấp những dịch vụ ngân hàng có thể triển khai trong toàn hệ thống Bảo Minh; nhận làm đại lý giới thiệu, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của Bảo Minh cho ngân hàng và khách hàng của mình và sử dụng các dịch vụ bảo hiểm tại Bảo Minh.

Bảo Minh sẽ giới thiệu, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho Sacombank và các khách hàng của Sacombank; giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Sacombank đến cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống Bảo Minh, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng này và đầu tư vào ngân hàng thông qua các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác đầu tư, ủy thác cho vay…

Ngoài ra, Bảo Minh cũng sẽ tiến hành các khóa đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho các nhân viên của Sacombank. Hai bên cùng cam kết quyền ưu tiên trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ của nhau.