09:00 12/09/2007

Sacombank hợp tác với Habubank và Ngân hàng Quân đội

T.Uyên

Sacombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh toàn diện với Habubank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)

Ngày 11 và 12/9/2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh toàn diện với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Đây là động thái tích cực của các ngân hàng trong nước nhằm chủ động tăng cường năng lực, củng cố sức mạnh, liên kết hợp tác kinh doanh để tăng cường khả năng cạnh tranh hậu WTO.

Nguyên tắc hợp tác được các bên thống nhất là sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm cơ hội nhằm thực hiện việc kinh doanh một cách hiệu quả nhất trên cơ sở các bên cùng có lợi.

Trong khuôn khổ của sự thỏa thuận hợp tác, các ngân hàng sẽ hợp tác với nhau trên các phương diện: triển khai dịch vụ cho khách hàng vay vốn theo hình thức đồng tài trợ hoặc ủy thác cho vay phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi bên; hỗ trợ nhau trong việc kinh doanh ngoại tệ và vàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và hỗ trợ nhau trong điều tiết trạng thái ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; nâng cao hạn mức tiền gửi lẫn nhau mà không cần tài sản đảm bảo lên tới 1.000 tỷ đồng; khai thác mạng lưới giao dịch của nhau để thực hiện liên kết chuyển tiền nhanh và thanh toán song phương; nghiên cứu kết nối hệ thống thanh toán thẻ; tạo điều kiện nâng cao tính thanh khoản cổ phiếu của hai bên bằng các dịch vụ tiện ích hỗ trợ cho các cổ đông... và nhiều hoạt động kinh doanh khác thông qua mạng lưới giao dịch của hai bên.

Đồng thời, các bên cũng thỏa thuận hợp tác trong đào tạo nhân viên, hỗ trợ nghiệp vụ trong các vấn đề như quản lý tài sản nợ - tài sản có, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vốn cũng như cùng tham dự các hội thảo về nghiệp vụ do hai bên tổ chức; hai bên cam kết không thực hiện các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành khách hàng và tác động, lôi kéo nhân viên của nhau.

Qua thỏa thuận hợp tác này, các ngân hàng đã thể hiện mong muốn thúc đẩy lành mạnh hóa sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nội địa để làm gia tăng sức mạnh quốc gia.