07:49 17/10/2008

Sacombank hủy kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

Sacombank đã thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu và điều chỉnh lợi nhuận năm 2008

Chi nhánh của Sacombank.
Chi nhánh của Sacombank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB-HOSE) vừa công bố kết quả lấy kiến cổ đồng bằng văn bản, thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu và điều chỉnh lợi nhuận năm 2008.

Cụ thể, Sacombank đã thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2008 với nội dung: hủy kế hoạch phát hành thêm 88.976.283 cổ phiếu (tương đương 20%/vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu; hủy kế hoạch phát hành 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ cốt cán của STB; hủy kế hoạch phát hành 1.285.714 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.500 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo việc chi trả cổ tức năm 2008 từ 14-16%/năm theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đồng thường niên 2007 đã thông qua.

Trước đó, Sacombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Lào chấp nhận về nguyên tắc việc thành lập Chi nhánh tại thủ đô Viêng Chăn.