20:29 07/07/2009

Sacombank lãi 905 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Minh Đức

6 tháng đầu năm 2009, Sacombank đạt 905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau khi đã trích lập dự phòng

Dự kiến đến cuối tháng 7/2009, mạng lưới hoạt động của Sacombank sẽ hơn 270 điểm giao dịch trong và ngoài nước.
Dự kiến đến cuối tháng 7/2009, mạng lưới hoạt động của Sacombank sẽ hơn 270 điểm giao dịch trong và ngoài nước.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2009, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt 905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 30/6/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 61%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác; tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 0,71%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt hơn 1.620 tỷ đồng.

Cũng đến thời điểm trên, huy động vốn từ khách hàng của ngân hàng này đạt 70.152 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 47.637 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 82.756 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2009, Sacombank đồng loạt khai trương thêm 7 phòng giao dịch; dự kiến đến cuối tháng 7/2009, mạng lưới hoạt động sẽ là hơn 270 điểm giao dịch trong và ngoài nước, trong đó có 1 văn phòng đại diện tại Trung Quốc, 1 chi nhánh tại Lào và 1 chi nhánh tại Campuchia.