19:23 03/05/2013

Sacombank lại miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Phạm Nhật Vinh thôi chức Phó tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân

Một trong những thành viên trong Ban điều hành của STB.<br>
Một trong những thành viên trong Ban điều hành của STB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1585/2013/QĐ-NS, ông Phạm Nhật Vinh thôi chức Phó tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động, theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2013.

Hiện, Ban điều hành của STB có 16 thành viên, trong đó, Tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang, và các phó tổng gồm: bà Dương Hoàng Quỳnh Như, ông Nguyễn Minh Tâm, ông Lý Hoài Văn, bà Quách Thanh Ngọc Thủy, ông Bùi Văn Dũng, ông Phan Đình Tuệ, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Hà Văn Trung, ông Hà Tôn Trung Hạnh, ông Đào Nguyễn Vũ, ông Lê Minh Tâm, ông Nguyễn Bá Trị, bà Hà Quỳnh Anh, ông Võ Anh Nhuệ và ông Hồ Doãn Cường.

Tính đến hết quý 1/2013, Sacombank báo lãi trước thuế 850 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch năm; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư bằng VND tăng 9,9% so với đầu năm; cho vay khách hàng bằng VND tăng 4,4%; tổng tài sản tăng 4,1%; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 2,18% tổng dư nợ và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 10,1%.

Sacombank hiện có vốn chủ sở hữu 14.012 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 10.740 tỷ đồng.

Được biết, năm 2013, Sacombank dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng nguồn vốn huy động tăng 16%; tổng dư nợ tín dụng tăng 12%; tổng tài sản tăng 14% và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt trên 9%.

Đồng thời, Sacombank dự kiến sẽ tăng 53% vốn điều lệ, lên mức 16.418 tỷ đồng trong năm nay. Dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 9-10%.