23:09 02/03/2010

Sacombank lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ

Hữu Xuân

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên trên 9.100 tỷ đồng

Giao dịch tại chi nhánh của Sacombank.
Giao dịch tại chi nhánh của Sacombank.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên trên 9.100 tỷ đồng.

Ngày 15/3 này Sacombank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Một nội dung chính được đưa ra tại đại hội này là kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ 6.700 tỷ đồng hiện nay lên tới 9.179 tỷ đồng.

Tờ trình của Sacombank cho biết, vốn điều lệ hiện nay là 6.700 tỷ đồng, nhưng “vẫn còn khiêm tốn so với các ngân hàng bạn, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hóa hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh; cùng với sự tham gia của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và các tổ chức tín dụng của những tập đoàn kinh tế lớn trong nước”.

Và yêu cầu tăng mạnh vốn điều lệ được giải thích là để tạo điều kiện căn bản để thực hiện các mục tiêu, định hướng đề ra, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh. Yêu cầu này cũng nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của Sacombank trong khu vực ASEAN và Trung Quốc. Cụ thể, Ngân hàng này đang có kế hoạch nâng cấp chi nhánh tại Lào và Campuchia thành ngân hàng 100% vốn trực thuộc, và thiết lập sự hiện diện tại thị trường Myanmar.

Dự kiến, đến 31/12/2010, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng lên 9.179 tỷ đồng (làm tròn), ứng với số vốn cần tăng thêm là 2.479 tỷ đồng; tỷ lệ chứng khoán đăng kỳ phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu là 37%.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn sẽ được tiến hành ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số lượng phát hành để trả cổ tức năm 2009 (15%/vốn cổ phần) là 100,5 triệu cổ phần, tỷ lệ thực hiện là 20:3 (cứ 20 quyền thì được nhận 3 cổ phần mới) cho các cổ đông hiện hữu.

Tờ trình cũng đưa ra kế hoạch dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20%/vốn cổ phần) với 134 triệu cổ phần, giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phần, theo tỷ lệ 10:2.

Ngoài ra, Sacombank dự kiến phát hành 2%/vốn cổ phần, ứng với 13,4 triệu cổ phần cho cán bộ cốt cán với giá là 15.000 đồng/cổ phần với cam kết giữ cổ phiếu ưu đãi và các quyền phát sinh trong vòng 2 năm kể từ ngày được chấp thuận tăng vốn.

Cùng với kế hoạch phát hành tăng vốn nói trên, Sacombank cũng dự kiến thông qua những chỉ tiêu chính trong kinh doanh năm 2010.

Cụ thể, ngân hàng này xác định tổng tài sản sẽ tăng 48% trong năm nay, với 146.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động quy VND ước đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2009; tổng dư nợ cho vay quy VND ước 80.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2009; dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 14% - 16%...