17:54 21/07/2008

Sacombank miễn nhiệm cán bộ vi phạm quy định lãi suất

Minh Đức

Ngày 21/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo đã xử lý hai cán bộ vi phạm quy định về lãi suất

Tại một điểm giao dịch của Sacombank.
Tại một điểm giao dịch của Sacombank.
Ngày 21/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo đã xử lý hai cán bộ vi phạm quy định về lãi suất.

Thông báo của Sacombank cho biết Ban lãnh đạo ngân hàng đã có quyết định xử lý đối với 2 cán bộ vì đã có những sai phạm trong việc điều chỉnh lãi suất vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước theo Biên bản kiểm tra ngày 11/7/2008.

Đồng thời, Sacombank cũng thu hồi thông báo về lãi suất đã gửi khách hàng trước đó và ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, ngày 17/7, Sacombank đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Giao dịch Tân Định (thuộc Chi nhánh Sài Gòn) vì đã gửi thông báo đến một khách hàng điều chỉnh lãi suất vay vốn vượt lãi suất quy định 21%/năm.

Ngân hàng cũng đã kiểm điểm, xử lý cá nhân đối với Giám đốc tiền nhiệm Chi nhánh Sài Gòn đã để cán bộ cấp dưới ra thông báo điều chỉnh lãi suất vượt quy định. Cá nhân ông Lê Trúc Thuận không bị kiểm điểm và xử lý vì ông Thuận mới nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn sau ngày 11/7/2008.

Ngày 18/7, Sacombank cũng đã gửi công văn báo cáo kết quả thực hiện nói trên về Ngân hàng Nhà nước.