00:37 25/09/2009

Sacombank mở dịch vụ đăng ký vay trực tuyến

P.V

Sacombank triển khai dịch vụ đăng ký vay trực tuyến cho các khách hàng cá nhân qua internet

Dịch vụ đăng ký vay trực tuyến là một tiện ích mới cho khách hàng khi đang làm việc trong giờ hành chính.
Dịch vụ đăng ký vay trực tuyến là một tiện ích mới cho khách hàng khi đang làm việc trong giờ hành chính.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa triển khai dịch vụ đăng ký vay trực tuyến tại trang web: www.sacombank.com.vn hoặc www.e-sacombank.com.vn.

Dịch vụ này cho phép các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền được chuẩn bị hồ sơ vay trực tuyến qua internet. Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm vay, đăng ký thông tin và mở hồ sơ vay. Nhân viên của Sacombank liên lạc để tư vấn, hướng dẫn miễn phí những giấy tờ có liên quan và xét duyệt hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng triển khai sản phẩm “Chuyển tiền 1130” giúp các khách hàng doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại ngân hàng này tiết kiệm được 20% phí chuyển tiền theo chính sách ưu đãi của sản phẩm.

Cụ thể, khi thực hiện mỗi lệnh giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống có trị giá nhỏ hơn 500 triệu đồng trên phạm vi toàn quốc trước 11h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, các khách hàng doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 20% phí chuyển tiền. Sản phẩm này không áp dụng cho trường hợp khách hàng doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản và chuyển khoản trong cùng một ngày làm việc.