10:50 15/05/2012

Sacombank muốn sáp nhập ngân hàng khác

Nhật Nam

Hội đồng Quản trị Sacombank xin ý kiến cổ đông về quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hợp nhất, sáp nhập ngân hàng khác

Sacombank mong muốn qua hợp nhất, sáp nhập để tạo thêm lợi thế cạnh tranh, nâng cao hơn nữa quy mô hoạt động.
Sacombank mong muốn qua hợp nhất, sáp nhập để tạo thêm lợi thế cạnh tranh, nâng cao hơn nữa quy mô hoạt động.
Hội đồng Quản trị Sacombank xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho việc quyết định các vấn đề liên quan đến hợp nhất, sáp nhập ngân hàng khác.

Đây là một nội dung sẽ được đưa ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vào ngày 26/5 tới.

Cụ thể, hội đồng quản trị ngân hàng này có tờ trình đại hội về chủ trương hợp nhất và sáp nhập các ngân hàng khác.

Sacombank cho biết chủ trương trên được đưa ra với mong muốn tạo thêm lợi thế cạnh tranh, nâng cao hơn nữa quy mô hoạt động, khai thác tối đa tiềm năng thị trường, tối ưu hóa mọi nguồn vốn, kiên định với mục tiêu trở thành “ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu trong khu vực” và để tạo điều kiện cho Sacombank có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, tờ trình đề nghị cổ đông thuận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, chọn lọc, phân tích và triển khai các thủ tục cần thiết để xin phép hợp nhất và sáp nhập (M&A) các ngân hàng có định hướng phù hợp và tiềm năng phát triển vào Sacombank.

Hiện tại, ở thông tin công bố chính thức, nội dung trên mới chỉ dừng lại ở chủ trương và khoảng thời gian dự tính là khá rộng, trong giai đoạn 2012 - 2015.