14:13 24/02/2012

Sacombank nhận chỉ tiêu tăng tín dụng năm 2012

An Bình

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa nhận chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 từ Ngân hàng Nhà nước

Theo Sacombank, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao là khớp với kế hoạch năm 2012 đã xây dựng.
Theo Sacombank, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao là khớp với kế hoạch năm 2012 đã xây dựng.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa nhận chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 từ Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, theo văn bản số 729/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước, Sacombank được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 ở mức 17%, mức tăng trưởng tín dụng cao nhất dành cho các ngân hàng thuộc nhóm 1 trong 4 nhóm tổ chức tín dụng theo cơ chế phân loại.

Theo Sacombank, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao là khớp với kế hoạch năm 2012 đã xây dựng. Với 17%, Sacombank sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế, đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực cho vay nông nghiệp - nông thôn, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2011, lợi nhuận trước thuế năm 2011 của Sacombank bao gồm cả các công ty con đạt gần 2.771 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch năm; tổng huy động đạt 112.376 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay hơn 81.520 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 141.532 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,86% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,18%.

Tính đến ngày 31/12/2011, số dư chứng khoán đầu tư (sau dự phòng rủi ro) của Sacombank là 24.368 tỷ đồng, trong đó 24.244 tỷ đồng (tương đương 99,5%) là số dư đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác và các tổ chức kinh tế phát hành.