23:52 02/06/2008

Sacombank phát hành kỳ phiếu lãi suất cao

Minh Đức

Từ ngày 3/6, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục phát hành kỳ phiếu năm 2008 lãi suất cao, kỳ hạn đa dạng

Tổng trị giá phát hành kỳ phiếu lần này là 3.000 tỷ đồng, 30 triệu USD và 20 triệu EUR.
Tổng trị giá phát hành kỳ phiếu lần này là 3.000 tỷ đồng, 30 triệu USD và 20 triệu EUR.

Từ ngày 3/6, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục phát hành kỳ phiếu năm 2008 lãi suất cao, kỳ hạn đa dạng.

Đợt phát hành này kéo dài đến ngày 2/8/2008, hoặc kết thúc ngay khi huy động đủ số lượng, dưới hình thức chứng chỉ ghi danh bằng tiền đồng (VND); đô la Mỹ (USD) và EUR (Euro).

Đây là lần thứ 2 trong năm 2008 Sacombank phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng USD, VND và là lần đầu tiên phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng EUR. Tổng trị giá phát hành kỳ phiếu VND lần này là 3.000 tỷ đồng, kỳ phiếu USD là 30 triệu USD và kỳ phiếu EUR là 20 triệu EUR.

Kỳ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ ghi danh có các mệnh giá tối thiểu là 50.000.000 đồng, 5.000 USD, hoặc 1.000 EUR.

Biểu lãi suất của các loại kỳ phiếu cũng được áp dụng linh hoạt tùy theo từng kỳ hạn và số tiền mua khác nhau.

Cụ thể, đối với kỳ phiếu ghi danh bằng VND có các kỳ hạn từ 3 – 9 tháng, mệnh giá tối thiểu là 50.000.000 đồng và lãi suất là từ 14,4%/năm đến 15,5%/năm tùy theo kỳ hạn và số tiền mua.

Kỳ phiếu ghi danh bằng USD có các kỳ hạn từ 3 – 6 tháng, mệnh giá tối thiểu là 5.000 USD và lãi suất từ 7,05%/năm đến 7,5%/năm.

Kỳ phiếu ghi danh bằng EUR có các kỳ hạn từ 3 – 6 tháng, mệnh giá tối thiểu là 1.000 EUR và lãi suất từ 3,9%/năm đến 4,4%/năm.

Các đối tượng của đợt phát hành kỳ phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.