05:15 20/03/2011

Sacombank-SBL ký thỏa ước tín dụng với Quỹ Norfund

Hoàng Vũ

Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBL) vừa ký thỏa ước tín dụng với Quỹ Norfund

Lễ ký thỏa ước tín dụng giữa Sacombank-SBL với Norfund.
Lễ ký thỏa ước tín dụng giữa Sacombank-SBL với Norfund.
Ngày 18/3, Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBL) đã ký thỏa ước tín dụng trị giá 5 triệu USD với Quỹ Norfund - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy.

Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo hợp đồng ký kết giữa Norfund và Sacombank-SBL, hai bên thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tạo mối liên kết chặt chẽ, lâu dài, hỗ trợ thiết thực để cùng phát triển, mang lại hiệu quả cho cả hai bên.

Trước mắt, Norfund sẽ cung cấp khoản vay trị giá 5 triệu USD cho Sacombank-SBL với thời hạn 5 năm. Khoản vay này sẽ giúp Sacombank-SBL nâng cao năng lực tài chính của mình, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ký kết thành công hợp đồng vay vốn với Norfund nằm trong kế hoạch mở rộng quan hệ của Sacombank-SBL với các định chế tài chính quốc tế như FMO, ADB, IFC…