22:12 05/05/2010

Sacombank – SBS đăng ký niêm yết 110 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hà Anh

HOSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Chứng khoán Sacombank - SBS

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS).

Theo đó, Sacombank – SBS đăng ký niêm yết 110 triệu cổ phiếu phổ thông trên HOSE. Công ty này có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp.HCM.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, doanh thu năm 2009 của Sacombank - SBS đạt 770,292 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 334,722 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 280,442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 254,467 tỷ đồng.