10:08 28/07/2008

Sacombank sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2008

T.Uyên

Sacombank sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2008 với mức giảm từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank vừa xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Sacombank năm 2008 với mức giảm 25% so với kế hoạch ban đầu, từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng.

Theo Ban giám đốc của Sacombank, bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức chính là lý do khiến Sacombank đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong năm nay của mình.

Cụ thể, theo kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2008, Sacombank đặt ra với tổng nguồn vốn huy động trên 80.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay trên 46.000 tỷ đồng, tổng tài sản 93.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, cổ tức 2008 từ 14% -16% bằng cổ phiếu.

Tính đến hết 6 tháng năm 2008, Sacombank đã đạt hơn 754 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 23% so với cùng kỳ năm 2007, và chỉ đạt 37,7% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt gần 74.875 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 80,5% kế hoạch năm; tổng huy động đạt hơn 64.230 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch năm; và tổng dư nợ cho vay là hơn 38.330 tỷ đồng, đạt trên 83% kế hoạch năm 2008.