02:50 21/03/2007

Sacombank sẽ lập một loạt công ty mới

T.M.Đức

Đây là một định hướng phát triển vừa được đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên Sacombank ngày 19/3 vừa qua

Giao dịch tại Sacombank.
Giao dịch tại Sacombank.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang lên kế hoạch lập một loạt công ty mới về tài chính, bảo hiểm, kinh doanh vàng và mở loạt văn phòng tại nước ngoài.

Đây là một định hướng phát triển vừa được đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên Sacombank ngày 19/3 vừa qua.

Cụ thể, Sacombank sẽ khảo sát lập phương án xin thành lập công ty liên doanh thẻ với Ngân hàng ANZ, công ty đầu tư tài chính - bảo hiểm, vàng bạc đá quý dưới hình thức cổ phần hoặc liên doanh và xúc tiến mở văn phòng đại diện tại Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Đáng chú ý là ngân hàng này đang xem xét lập phương án liên kết thành lập trường Đại học Sacombank. Mục đích của kế hoạch này là nhằm đào tạo được nguồn nhân sự có chuyên môn và thành thạo các kỹ năng ngân hàng, phục vụ không chỉ cho Sacombank mà còn cho ngành tài chính ngân hàng nói chung.

Đại hội cổ đông Sacombank cũng đã thống nhất chia cổ tức năm 2006 bằng 12%/vốn cổ phần và đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2007 tối thiểu đạt 1.200 tỷ đồng; phân phối cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 14%/vốn cổ phần.

Qua đại hội này, Sacombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2007, từ 2.089 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 100% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần với 1,5 lần mệnh giá) và trả cổ tức năm 2006 theo tỷ lệ 12%/vốn cổ phần.

Và để thu hút nhân tài, Sacombank quyết định sẽ phát hành quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho một số cán bộ quản trị cốt cán với giá 1,5 lần mệnh giá.