09:29 02/04/2008

Sacombank sẽ mua lại 5% vốn điều lệ

Sacombank sẽ mua lại cổ phiếu của ngân hàng này (mã STB) từ đầu tháng 4/2008, với khối lượng chiếm khoảng 3-5% vốn điều lệ

Sacombank sẽ mua lại cổ phiếu của ngân hàng này (mã STB) từ đầu tháng 4/2008, với khối lượng chiếm khoảng 3-5% vốn điều lệ.

Trong văn bản được trình lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kiến nghị Ủy ban không nên xem động thái này như việc mua cổ phiếu quỹ bình thường, mà đây là biện pháp ổn định thị trường, để không ảnh hưởng kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2008 của Sacombank.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Sacombank đã đặt mục tiêu tổng nguồn vốn huy động trong năm 2008 đạt trên 80.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 46.000 tỷ đồng; tổng tài sản 93.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng.

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm năm 2008. Theo đó, số vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2008 là gần 1.600 tỷ đồng,

Vốn điều lệ của Sacombank tính đến cuối năm 2007 là gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng lên mức hơn 6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2008.