10:47 09/12/2007

Sacombank tăng lãi suất tiền gửi VND

Hoài Nam

Từ ngày 8/12, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) áp dụng biểu lãi suất huy động VND mới, tăng từ 0,002% đến 0,05% theo từng kỳ hạn

11 tháng đầu năm, Sacombank lãi hơn 1.354,5 tỷ đồng.
11 tháng đầu năm, Sacombank lãi hơn 1.354,5 tỷ đồng.
Từ ngày 8/12, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) áp dụng biểu lãi suất huy động VND mới, tăng từ 0,002% đến 0,05% theo từng kỳ hạn.

Theo Sacombank, quyết định tăng lãi suất trong dịp này là để đẩy nhanh tăng trưởng nguồn vốn huy động, tăng tổng tài sản của Ngân hàng.

Cụ thể, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ của Sacombank tại địa bàn Tp.HCM là 0,6% kỳ hạn 1 tháng; 0,72% kỳ hạn 3 tháng; 0,735% kỳ hạn 6 tháng; 0,745% kỳ hạn 9 tháng; 0,76% kỳ hạn 12 tháng…

Tại các địa bàn khác (ngoài Tp.HCM), Sacombank áp dụng những mức lãi suất cao hơn theo chiến lược phát triển tại mỗi địa bàn.

Tính đến hết 11/2007, Sacombank đã đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.354,5 tỷ đồng, tăng 181% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt gần 113% so với kế hoạch năm 2007; tổng huy động đạt 47.380 tỷ đồng, tăng 137% và tổng dư nợ cho vay là 29.820 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2006.