23:47 05/06/2008

Sacombank tăng thêm lãi suất VND

M.Đ

Từ 5/6, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tăng lãi suất huy động VND trên toàn hệ thống

Các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên được Sacombank cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,012% đến 0,4%.
Các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên được Sacombank cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,012% đến 0,4%.
Từ 5/6, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tăng lãi suất huy động VND trên toàn hệ thống.

Theo đó, mức lãi suất huy động đối với VND áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng và các kỳ hạn trên 6 tháng là 14,7%/năm (tương đương 1,225%/tháng), cho các kỳ hạn từ 2 đến 6 tháng là 15%/năm (tương đương 1,250%/tháng).

Riêng đối với các khách hàng gửi từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,012% đến 0,4% tùy theo kỳ hạn.

Lãi suất huy động đối với USD và vàng không thay đổi theo biểu lãi suất đã công bố ngày 28/5 vừa qua.

Đối với USD, Sacombank vẫn áp dụng lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên là 7%/năm và kỳ hạn dưới 6 tháng là từ 6,5%/năm đến 6,9%/năm.

Các khoản tiền gửi từ 5.000 USD trở lên được cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,05% đến 0,3% tùy theo kỳ hạn.

Đối với vàng, Sacombank vẫn áp dụng biểu lãi suất huy động từ 3,6% - 5,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng.