14:38 07/02/2013

Sacombank thay đổi Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Sacombank bổ nhiệm ông Hà Tôn Trung Hạnh giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng pháp lý và tuân thủ

Một trong những thành viên trong Ban điều hành của STB.<br>
Một trong những thành viên trong Ban điều hành của STB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có các quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, bà Nguyễn Hải Tâm thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng pháp lý và tuân thủ kể từ ngày 28/2/2013.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Hà Tôn Trung Hạnh, hiện là Trưởng Kiểm toán nội bộ, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng pháp lý và tuân thủ kể từ ngày 28/2/2013.

Hiện Ban điều hành của Sacombank có 16 thành viên. Trong đó Tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang và 15 Phó tổng giám đốc.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán đồng ý gia hạn mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại mức 15% vốn điều lệ của Sacombank đến thời điểm Sacombank tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 4/2013.

Sau khi có ý kiến của Đại hội cổ đông về việc tiếp tục hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 15% vốn điều lệ, Sacombank phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thêm 1 năm.