17:42 04/09/2009

Sacombank thông báo trả cổ tức và phát hành cổ phiếu

N.Anh

Sacombank công bố 16/9/2009 là gày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

Giao dịch tại chi nhánh của Sacombank.
Giao dịch tại chi nhánh của Sacombank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa thông báo, 16/9/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, Sacombank sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% - cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% - cổ đông có 20 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới - với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 5/10/2009 đến 30/10/2009, thời gian nhận chuyển nhượng quyền từ ngày 5/10/2009 đến 28/10/2009.

Như vậy, cùng với việc chào bán 5 triệu cổ phiếu cho cán bộ cốt cán, tổng số cổ phiếu mà Sacombank sẽ phát hành thêm là 158.474.924 cổ phiếu, với khối lượng vốn cần huy động là hơn 1.584 tỷ đồng, nhằm đầu tư bổ sung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, đầu tư bổ sung thiết bị cho hoạt động thẻ, đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh, bổ sung vốn và thành lập mới các công ty trực thuộc, và đưa vào kinh doanh sinh lời.

Ngày dự kiến giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm là 30/11/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu sẽ nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi đã mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu sẽ nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phiếu tại các chi nhánh, sở giao dịch thuộc Sacombank nơi cổ đông đã đăng ký giao dịch.