00:48 13/11/2009

Sacombank triển khai tiết kiệm kỳ hạn và lãi suất thả nổi

M.Đức

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai hai sản phẩm mới là “Tiết kiệm lãi suất thả nổi” và “Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi”

Hai sản phẩm này dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm kỳ hạn 13, 18, 24 hoặc 36 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ tại Sacombank.
Hai sản phẩm này dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm kỳ hạn 13, 18, 24 hoặc 36 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ tại Sacombank.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai hai sản phẩm mới là “Tiết kiệm lãi suất thả nổi” và “Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi”.

Hai sản phẩm này dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm kỳ hạn 13, 18, 24 hoặc 36 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ tại Sacombank.

“Tiết kiệm lãi suất thả nổi” có ưu điểm là lãi suất được điều chỉnh hàng tháng (vào ngày làm việc đầu tiên của tháng) theo khung lãi suất huy động của Sacombank trong từng thời kỳ. Khi mức lãi suất hiện hành tăng thì lãi suất của khách hàng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Đặc biệt, khi mức lãi suất hiện hành giảm, lãi suất của khách hàng sẽ không bị điều chỉnh giảm mà được áp dụng theo mức lãi suất của tháng trước đó.

Đối với “Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi”, khách hàng được chọn một thời điểm rút trước hạn sao cho thời gian từ lúc mở thẻ tiết kiệm đến lúc rút trước hạn tương ứng với các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Nếu rút trước hạn vào đúng thời điểm đăng ký trên, ngoài mức lãi suất trên thẻ tiết kiệm, khách hàng còn nhận được tiền thưởng bằng 0,05% số tiền gửi. Nếu rút đúng hạn, số tiền thưởng khách hàng nhận được sẽ cao hơn, tối đa là 0,16% số tiền gửi đối với Việt Nam đồng (VND) và 0,04% số tiền gửi đối với đô-la Mỹ (USD).

Sản phẩm “Tiết kiệm lãi suất thả nổi” áp dụng cho loại tiền gửi là VND, “Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi” áp dụng cho VND và USD. Cả hai sản phẩm này đều không quy định số tiền gửi tối thiểu và khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn tại Sacombank.