12:58 04/12/2009

Sacombank vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Minh Đức

Tính đến 30/11, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm

Đến cuối tháng 11/2009, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 98.768 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 8.796 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 11/2009, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 98.768 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 8.796 tỷ đồng.
Tính đến 30/11, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo thông báo của Sacombank, lũy kế 11 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt được là 1.658 tỷ đồng, tương đương 104% so với kế hoạch, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.

Cũng tính đến thời điểm trên, huy động vốn từ khách hàng của Sacombank đạt 80.031 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 55.972 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 11/2009, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 98.768 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 8.796 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 0,68%.

Sacombank cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2009 từ 5.883 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng.