17:53 18/09/2009

Sacomreal bị phạt 35 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương tín

Ngày 15/9/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương tín (Sacomreal).

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát hoạt động của các công ty đại chúng và các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải trình về quá trình tăng vốn trong năm 2007 của Sacomreal cho thấy: Trong năm 2007, công ty này đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 505 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 của Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 35 triệu đồng đối với Sacomreal theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.