14:37 17/06/2010

Sacomreal đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương Tín (Sacomreal)

Phối cảnh dự án Sacomreal - Generalimex Building.
Phối cảnh dự án Sacomreal - Generalimex Building.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương Tín (Sacomreal).

Theo đó, Sacomreal đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu phổ thông trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp.HCM. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông trong nước nắm giữ 96,8%, cổ đông nước ngoài nắm giữ 3,2%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: kinh doanh Nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ Nhà đất; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư;...

Được biết, đại hội cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 30% (trong đó 15% bằng tiền, 15% bằng cổ phiếu).

Tổng doanh thu năm 2009 của Sacomreal đạt 415,43 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 114,92 tỷ đồng.