09:19 20/12/2011

Sacomreal đăng ký thoái vốn tại Sacombank

Hà Anh

Từ ngày 23/12/2011 - 23/2/2012, Sacomreal đăng ký bán tiếp 17,3 triệu cổ phiếu, nhằm giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 11 cổ phiếu lẻ

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HSX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, từ ngày 8/12 đến 19/12/2011, Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương tín- Sacomreal (SCR) do ông Đặng Hồng Anh - thành viên Hội đồng Quản trị của STB và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SCR đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu, đã bán 4.974.700 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu biến động chưa phù hợp, số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ sau giao dịch là 17.300.011 cổ phiếu, chiếm 1,61% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Sacomreal đăng ký bán tiếp 17.300.000 cổ phiếu, nhằm giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 11 cổ phiếu lẻ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/12/2011 đến ngày 23/2/2012, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, từ ngày 30/12/2011 đến 16/1/2012, SCR sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm hủy phương thức phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (gồm 12% cho cổ đông hiện hữu và 3% cho cán bộ cốt cán của Công ty).

Sacomreal cũng cho biết, công ty đã nhận chuyển nhượng 20.605 cổ phần từ Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây. Vốn điều lệ Công ty con sau khi nhận vốn góp là 6 tỷ đồng.