09:41 26/02/2009

SAF và DAE trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 30/3, SAF trả cổ tức với tỷ lệ 2%/mệnh giá và ngày 10/4 DAE trả cổ tức với tỷ lệ 7%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DAE kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DAE kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF-HOSE) và ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DAE-HASTC).

Theo đó, ngày 30/3/2009, SAF sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 2%/mệnh giá - 200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 27/3/2009, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Khách sạn Kim Đô - số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ nhận tại văn phòng công ty, số 7/13 - 7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SAF vào các ngày ngày 6/3, 9/3 và 10/3/2009.

Trong khi đó, ngày 10/4/2009, DAE sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

DAE cũng thông báo, ngày 2/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng - 15 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng - 78 Pasteur, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DAE ngày vào các ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2009.