10:07 06/01/2009

Saigonbank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

Thu Thủy

Ngày 5/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận Saigonbank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

 Chi nhánh Saigonbank tại Hà Nội.
Chi nhánh Saigonbank tại Hà Nội.
Ngày 5/1/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank ) đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, Saigonbank được hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;...

Cùng ngày, Thống đốc cũng đã có văn bản xác nhận Saigonbank đã đăng ký hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế trong phạm vi cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.