09:28 11/04/2008

SaigonTel đầu tư nhiều dự án

T.Uyên

Năm 2007, SaigonTel đạt 851,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1.154,26%; lợi nhuận sau thuế đạt 151,24 tỷ đồng, tăng 694,25%

Trong năm 2008, Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn - SaigonTel sẽ tiếp tục đầu tư vào khu ICT Đại Đồng Hoàn Sơn mở rộng (200ha).

Bên cạnh đó, công ty sẽ liên doanh đầu tư các dự án cao ốc 300AB Nguyễn Tất Thành - Tp.HCM, cao ốc Meridian (Đà Nẵng), Công viên Phần mềm Thủ Thiêm; đầu tư KCN Công nghệ cao Nam Sông Hồng - Hà Tây (421ha); đầu tư khu đô thị mới Bắc Tân Lập -Hà Tây (50ha); khu nhà xưởng (20ha) tại KCN Tân Phú Trung - TpHCM; khu du lịch sinh thái Kontum -Tây Nguyên (1.00ha)...

Kế hoạch này vừa được Đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội cổ đông mới đây.

Đại hội cổ đông cũng nhất trí chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (phát hành 13,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn từ 450 tỷ lên 585 tỷ đồng); góp vốn thành lập công ty truyền thông (SaigonTel góp 51%); hợp tác với VTC và các đối tác khác thành lập công ty viễn thông (SaigonTel góp dưới 49%); thành lập công ty TNHH một thành viên thuộc SaigonTel. Thời gian thực hiện chia cổ tức và góp vốn thành lập các công ty dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 1I/2008.
Năm 2007, SaigonTel đạt 851,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 783,3 tỷ đồng (1.154,26%); lợi nhuận sau thuế đạt 151,24 tỷ đồng, tăng 132,2 tỷ (694,25%) so với năm 2006.

Dự kiến, doanh thu năm 2008 của Công ty ước đạt 1.600 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 352,7 tỷ đồng; cổ tức đạt 30%.