23:04 27/08/2012

SAM chi gần 10 tỷ mua lại vốn góp của CSG tại Samland

Hà Anh

SAM chi gần 10 tỷ mua lại vốn góp của CSG tại Samland và nâng tỷ lệ sở hữu lại Samland từ 94,5% lên 99,4% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Sacom (mã SAM-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, SAM thống nhất bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Sacom với hạn mức 50 tỷ đồng. Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CSG) tại Samland. Giá mua lại bằng mệnh giá, tổng giá trị giao dịch là 9,8 tỷ đồng,  nâng tỷ lệ sở hữu lại Samland từ 94,5% lên 99,4% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, SAM sẽ bảo lãnh cho khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sacom - Chíp Sáng tại Vietcombank với tỷ lệ bảo lãnh tương đương với tỷ lệ góp vốn của SAM tại Sacom - Chíp Sáng là 70%.

Ngoài ra, công ty tái bổ nhiệm không có thời gian giới hạn đối với ông Đỗ Văn Trắc - Tổng Giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SAM và bà Hồ Thị Thu Hương - Phó tổng giám đốc và tái bổ nhiệm có thời hạn 3 năm đối với bà Phạm Thị Lợi - Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Kiều - Phó tổng giám đốc, và ông Nguyễn Văn Trường - Kế toán trưởng. Những thành viên này sẽ có nhiệm kỳ tới năm 2015.