09:49 16/01/2008

SAM chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu

H.Vũ

25/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM-HOSE) thông báo: 25/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để công ty chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

Cụ thể: Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được thởng 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu được nhận của các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được công ty hủy bỏ.

Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.