16:52 29/07/2010

SAM giải trình lợi nhuận giảm 70% so với cùng kỳ

Hà Vy

SAM công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010 và giải trình lợi nhuận giảm 114,372 tỷ đồng, tương đương 70% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010 và giải trình lợi nhuận giảm 114,372 tỷ đồng, tương đương 70%, so với cùng kỳ năm 2009.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 183,77 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 49,82 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 164,2 tỷ đồng.

Theo SAM, doanh thu quý 2/2010, tăng hơn 70 tỷ đồng so với cùng kỳ (113,5 tỷ đồng) tương ứng tăng 62% là do tình hình sản xuất của công ty đã đi vào ổn định.

Lợi nhuận sau thuế quý này giảm hơn 114 tỷ đồng, tương đương giảm 70% so với cùng kỳ, là do trong quý 2/2009 (164,2 tỷ đồng) công ty hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính (199,834 tỷ đồng) mà công ty đã trích lập từ trước và cũng trong quý 2/2009 công ty được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do nhà nước thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm kích thích kinh tế.

SAM cho biết, tuy kết quả lợi nhuận quý 2 giảm so với cũng kỳ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định và có hiệu quả hơn.

Năm 2010, SAM đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 1.315 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 282,6 tỷ đồng, cổ tức 20%/vốn góp.