12:11 23/07/2012

SAM lãi gần 114 tỷ đồng trong quý 2

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012

Biểu đồ giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh th quý 2 của SAM đạt 179,4 tỷ đồng, cao hơn mức 158 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh thu của SAM đạt 186,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 286 tỷ đồng.

Trong quý 2, SAM được hoàn nhập dự phòng 39 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng được hoàn nhập trên 86 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SAM lãi sau thuế 114 tỷ đồng trong quý 2, từ mức lỗ trên 100 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, SAM lãi 158,6 tỷ đồng.