18:16 21/05/2010

SAM sẽ chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1

N.Anh

Hội đồng Quản trị SAM đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM-HOSE) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.

Theo đó, dự kiến SAM sẽ phát hành 65,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 1.308 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn đến ngày 31/12/2009.
 
Theo SAM, thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Trong quý 2/2010, SAM đặt kế hoạch với doanh thu đạt 213 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 47,5 tỷ đồng.