08:28 11/08/2011

SAM sẽ mạnh dạn cắt lỗ cổ phiếu đầu tư

Hà Anh

Hội đồng Quản trị SAM đề ra biện pháp mạnh dạn cắt lỗ các khoản cổ phiếu đầu tư trên sàn chiếm tỷ trọng lớn

6 tháng đầu năm 2011, SAM lỗ hơn 125 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2011, SAM lỗ hơn 125 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HSX) thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 310,264 tỷ đồng, bằng 25,9% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng); lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm lỗ 125,048 tỷ đồng (dự kiến lợi nhuận cả năm 2011 đạt 232 tỷ đồng).

SAM cho biết, khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2011 chủ yếu là do trích lập dự phòng đầu tư tài chính gần 131,902 tỷ đồng.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là yêu cầu xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể mạnh dạn cắt lỗ các khoản cổ phiếu đầu tư trên sàn chiếm tỷ trọng lớn.

Về sản phẩm truyền thống, Công ty sẽ tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất sản phẩm truyền thống là cáp quang, sản phẩm dây điện tử đảm bảo tiến độ cuối năm có sản phẩm ra thị trường; ưu tiên nguồn vốn duy trì ổn định sản xuất, giảm vay ngân hàng, phấn đấu tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu đạt 10%.

Về dự án dây điện tử, Hội đồng Quản trị đồng ý chuyển giao việc tiếp tục triển kai dự án cho Công ty TNHH MTV Dây và cáp Sacom. Công ty mẹ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đản bảo tiến độ, chất lượng công trình và sản phẩm.

Về việc đầu tư các dự án bất động sản, Công ty sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ, có kế hoạch giãn tiến độ để phù hợp tình hình khó khắn về vốn hiện nay.

Về dự án Nhơn Trạch của Công ty Samland, Công ty đồng ý chủ trương đền bù tại Nhơn Trạch, Ban điều hành xây dựng phương án khả thi trên cơ sở sử dụng vốn quay vòng từ dự án tòa nhà Samland.