16:52 30/12/2012

SAM ước lãi hơn 153 tỷ đồng năm 2012

Hà Anh

Năm 2013, SAM dự kiến doanh thu đạt 973,28 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120,32 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sacom (mã SAM-HOSE) vừa thông qua kết quả kinh doanh ước đạt năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, SAM ước doanh thu năm 2012 đạt 929,4 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 153,5 tỷ đồng.

Năm 2013, công ty đặt kế hoạch với doanh thu đạt 973,28 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2012 và lợi nhuận đạt 120,32 tỷ đồng, bằng 78,4% so với thực hiện năm 2012.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng đồng ý bảo lãnh cho vay và cấp hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh thực hiện hợp đồng – bảo lãnh mở L/C, hạn mức tín dụng tại Vietin Bank - Chi nhánh Nam Sài Gòn không quá 100 tỷ đồng, tại Vietcombank chi nhánh TPHCM 250 tỷ đồng, thời hạn từ 29/11/2012 đến hết 29/11/2013.

Đồng thời, công ty cũng đồng ý bổ sung tăng vốn của Công ty TNHH Sacom – Chípsáng (SCS) từ 130 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng trong tháng 1/2013.