23:41 19/06/2008

SAM, VTV sẽ mua cổ phiếu quỹ

Nguyệt Ánh

Số lượng cổ phiếu mà SAM đăng ký mua lại là 1 triệu cổ phiếu, VTV ký mua lại 650.000 cổ phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM-HOSE) đã đăng ký mua lại cổ phiếu SAM làm cổ phiếu quỹ với mục đích là bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.

Theo đó, số lượng cổ phiếu SAM đăng ký mua lại là 1 triệu cổ phiếu, nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn với phương thức khớp lệnh.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (VTV-HASTC) thông báo đăng ký mua lại cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VTV ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đăng ký mua lại 650.000 cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ) làm cổ phiếu quỹ với mục đích bình ổn giá thị trường, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/6/2008 đến ngày 26/9/2008.