08:48 28/12/2007

Sàn Hà Nội chấp thuận niêm yết cho 4 công ty

H.Vũ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã chấp thuận cho 4 công ty được niêm yết cổ phiếu tại trung tâm

Ngày 26/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã chấp thuận cho 4 công ty được niêm yết cổ phiếu tại trung tâm.

Đó là: Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7) niêm yết 5 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị là 50 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Lương Tài (LUT) niêm yết 5.550.000 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị là 55,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) niêm yết 1,1 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị là 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế dầu khí (PVE) niêm yết 3.451.996 cổ phiếu tương ứng tổng giá trị là 34.519.960.000 đồng.