09:30 02/01/2008

Sàn Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho 4 công ty

H.Vũ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã chấp thuận về nguyên tắc cho 4 công ty được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm

Ngày 31/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã chấp thuận về nguyên tắc cho 4 công ty được niêm yết cổ phiếu trên HASTC.

Đó là: Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM) được niêm yết 1,5 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) được niêm yết 1 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị 10 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nam Vang (NVC) được niêm yết 16 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị 160 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE) được niêm yết 1,1 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị 11 tỷ đồng tính theo mệnh giá.