09:19 21/09/2007

Sàn Hà Nội có thành viên thứ 56

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia đã trở thành thành viên thứ 56 của sàn Hà Nội

Ngày 19/9/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia, thành viên thứ 56 của HASTC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia có trụ sở chính tại Tp.HCM. Với mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Hoàng Gia được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên giao dịch, Chứng khoán Hoàng Gia đã chính thức triển khai hoạt động giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2007.