09:16 12/09/2007

Sàn Hà Nội có thêm cổ phiếu mới

M.Kiều

Ngày 19/9/2007, hơn 2,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn sẽ lên sàn Hà Nội

Ngày 19/9/2007, hơn 2,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn sẽ lên sàn Hà Nội.

Theo thông báo chính thức từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Xi măng Sài Sơn sẽ chính thức giao dịch tại đây với mã chứng khoán là SCJ.

Đây sẽ là cổ phiếu thứ tư lên sàn Hà Nội kể từ đầu năm nay. Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn có vốn điều lệ 27,742 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đầu năm 2007 của công ty đạt 88,352 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng.

Công ty được biết đến với lĩnh vực kinh doanh chính như: sản xuất kinh doanh ximăng, clinker, vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình dân dụng...