10:27 24/09/2007

Sàn Hà Nội thêm 3 doanh nghiệp đăng ký niêm yết

M.Kiều

Đó là Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 492

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện có 91 mã chứng khoán.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện có 91 mã chứng khoán.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận đủ hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 492.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 có vốn điều lệ 21,1 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 26,82%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 73,18%.

Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm có vốn điều lệ: 16,228 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 51,48%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 48,52%.

Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 492 có vốn điều lệ: 12 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 51%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 49%.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, đường dây và trạm biến áp; đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà, dịch vụ du lịch sinh thái.

Kinh doanh bất động sản, các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu hàng hoá; tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm: Sản xuất, kinh doanh bê tông thượng phẩm và xây dựng, khai thác chế biến đá xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đất sét, cát, sỏi, phục vụ cho xây dựng, các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, xây lắp đường dây và lưới điện đến 25KV; kinh doanh nhà, đất, xăng dầu.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 492: Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, đường dây và trạm điện 25KV; đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT; kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, thiết bị giao thông vận tải, bất động sản, dịch vụ thương mại; thí nghiệm vật liệu xây dựng.