23:00 16/05/2007

Sản lượng dầu diesel sinh học thế giới tăng mạnh

Trung Kiên

Sản lượng dầu diesel sinh học toàn cầu sẽ đạt 7,9 triệu tấn trong năm 2007, tăng 46% so với 5,4 triệu tấn năm 2006

Dow Jones ngày 16/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, sản lượng dầu diesel sinh học toàn cầu sẽ đạt 7,9 triệu tấn trong năm 2007, tăng 46% so với 5,4 triệu tấn năm 2006.

Sản lượng của châu Âu sẽ đạt 4,72 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2006, trong khi của Mỹ sẽ đạt 2,5 triệu tấn, so với 775.000 tấn năm 2006.

Đức là nước sản xuất diesel sinh học lớn nhất ở châu Âu, và sản lượng của nước này đã tăng tới 2,2 triệu tấn so với 1,5 triệu tấn trước đây.

Uỷ ban châu Âu đã quyết định đến 2020, 10% nhiên liệu vận tải đường bộ sẽ là nhiên liệu sinh học. Các chuyên gia dự báo đến năm 2030, nhiên liệu sinh học có thể chiếm 7% nhu cầu năng lượng toàn cầu.