09:57 09/05/2008

Sanyo đầu tư xây dựng nhà máy linh kiện điện tử

Đức Long

Dự án của Sanyo có quy mô vốn đầu tư ban đầu là 40 triệu USD, dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6 tới

Ngày 9/5, Công ty Shenzhen Sanyo Huaqiang Optical Technology (Tập đoàn Sanyo - Nhật Bản) chính thức ký thỏa thuận thuê lại 14,4 ha đất tại Khu Công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang) để xây dựng nhà máy công nghệ cao sản xuất các linh kiện quang truyền dẫn điện tử.

Dự án của Sanyo có quy mô vốn đầu tư ban đầu 40 triệu USD, dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6 tới, hoàn thành nhà máy số 1 và tòa nhà văn phòng vào cuối năm 2008.

Sau 3 năm họat động, đến năm 2011, sẽ thu hút khoảng 15.000 lao động và đạt doanh thu xuất khẩu trên 300 triệu USD.