06:24 11/07/2008

Sanyo mở nhà máy tại Việt Nam

Anh Quân

Ngày 10/7, UBND tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Linh kiện điện tử Sanyo-HQ Việt Nam

Ngày 10/7, UBND tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Linh kiện điện tử Sanyo-HQ Việt Nam.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH Linh kiện điện tử Sanyo-HQ Việt Nam sẽ đầu tư 95 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất mắt thần quang học và các thiết bị, linh kiện điện tử liên quan. Dự án được thực hiện trên diện tích 144 nghìn m2 tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang).

Theo kế hoạch, nhà máy 1 sẽ hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị vào tháng 2/2009, hoạt động sản xuất vào tháng 4/2009. Nhà máy 2 sẽ đi vào sản xuất 1 năm sau đó.

Sau 3 năm đi vào hoạt động và ổn định công suất, dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất khoảng 68 triệu chi tiết sản phẩm, đạt doanh thu 300 triệu USD, tạo việc làm cho 12 nghìn lao động.